Grupa Pomocy Humanitarnej

Pomoc Humanitarna

Klęski żywiołowe, katastrofy mogą zniszczyć ludzkie życie. Ludzie ufają tym, którzy go niosą i wiedzą, że mogą od nich otrzymać posiłek, pomoc, schronienie gdziekolwiek się znajdują.

Polski Czerwony Krzyż posiada w swoich strukturach Grupy Pomocy Humanitarnej PCK (GPH). Celem działania Grup jest ograniczanie i likwidowanie skutków katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych, awarii technicznych, czy wypadków komunikacyjnych.

Nasze grupy zajmują się udzielaniem pomocy humanitarnej, m.in.: 

  • tworzą i zaopatrują miejsca tymczasowego schronienia,
  • przekazują wsparcie rzeczowe osobom w kryzysie humanitarnym,
  • zapewniają wsparcie psychospołeczne. 

Zadaniem Grupy jest tworzenie „zaplecza” dla służb ratowniczych niosących pomoc na miejscu klęski żywiołowej, katastrofy, ale także opieka nad ludźmi, którzy ucierpieli podczas nieszczęśliwego wydarzenia.

Grupa Pomocy Humanitarnej to nie tylko wyszkoleni ludzie, to także sprzęt:
– namioty
– nagrzewnice
– przyczepka
– kontener socjalny
– samochód osobowy
– agregaty
– drobne AGD itd..