Usługi

Aby finansować naszą działalność statutową świadczymy również usługi komercyjne.

Wybierając usługi PCK, przyczyniasz się do zbierania środków na działalność ratowniczą, edukacyjną i pomocową.

100% środków pozyskanych przez PCK, a w tym także tych pochodzących z działalności gospodarczej, przeznaczone jest na finansowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

.

NASZE USŁUGI: