Ochrona Znaku

Zasady dotyczące ochrony Znaku Czerwonego Krzyża są ściśle określone w aktach prawa międzynarodowego oraz krajowego. W sposób wyczerpujący i w oparciu o przykłady zasady te przedstawiono w Przewodniku po ochronie znaku Czerwonego Krzyża, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Głównego PCK nr z dn. 28.03.2013 roku. Poniżej link do pełnej wersji Przewodnika, oraz broszura informacyjna Znaki Humanitaryzmu.