Nasz Znak

Znak Czerwonego Krzyża, zwany również Krzyżem Genewskim, utworzony został podczas konferencji międzynarodowej w Genewie w 1863 r. jako znak rozpoznawczy ochotników niosących pomoc rannym żołnierzom. W rok później odwrócone barwy flagi szwajcarskiej stały się uznanym międzynarodowo znakiem wojskowych służb medycznych, a ochotnicy zrzeszający się w krajowych stowarzyszeniach niosących pomoc, dali początek Międzynarodowemu Ruchowi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

W części krajów muzułmańskich zamiast czerwonego krzyża używany jest, pełniący te same funkcje, znak czerwonego półksiężyca. W celu uniknięcia kojarzenia znaków z symboliką religijną, Państwa Strony Konwencji Genewskich w 2005 r. przyjęły trzeci znak o charakterze ochronnym – tzw. czerwony kryształ.

Znak czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca może mieć dwa znaczenia: ochronne oraz informacyjne.

Znak w znaczeniu ochronnym używany jest podczas konfliktu zbrojnego i wskazuje walczącym, że oznaczone nim osoby, jednostki medyczne oraz środki transportu są chronione przez Konwencje Genewskie i ich Protokoły Dodatkowe. Znak, spełniając funkcję ochronną powinien mieć odpowiednio duże wymiary, aby być widocznym.

Polski Czerwony Krzyż, Pomorze, Gdańsk, Krzyż Genewski pck.pomorze.pl
Czerwony Półksiężyc, Polski Czerwony Krzyż Pomorze, pck.pomorze.pl
Czerwony Lew, Czerwony Krzyż, Pomorze, Gdańsk, pck.pomorze.pl
Czerwony Kryształ, Czerwony Krzyż, PCK Pomorze, Gdańsk, pck.pomorze.pl

Znak w znaczeniu informacyjnym ma niewielkie wymiary i wskazuje, że dana osoba lub obiekt są związane z Międzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Znak używany przez stowarzyszenie krajowe w czasie pokoju jest niewielkich rozmiarów – używany jako znak stowarzyszenia powinno występować razem z jego nazwą lub inicjałami.

Polski Czerwony Krzyż Pomorze, Gdańsk, PCK, pck.pomorze.pl
Znak Polskiego Czerwonego Krzyża
Komitet Czerwonego Krzyża, Polski Czerwony Krzyż, Pomorze, PCK, pck.pomorze.pl
Znak Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża
Znak Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
Ruch Czerwonego Krzyża, PCK, pck.pomorze.pl
Znak Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca