Szkolenia z Pierwszej Pomocy PCK

Nasze szkolenia dostosowujemy do bieżących standardów, tak aby każdy kursant posiadał najświeższe informacje i miał odpowiednie umiejętności, które pozwolą na szybką i fachową pomoc poszkodowanym.

Prowadzimy szkolenia pierwszej pomocy dla młodzieży, przedstawicieli firm z różnych działów gospodarki oraz służb mundurowych. Szkolimy m.in. nauczycieli, pracowników: administracji rządowej, firm ochroniarskich, czy sieci handlowych. Wszyscy przechodzą szkolenia, po których ukończeniu potrafią właściwie zareagować w najtrudniejszych sytuacjach.

Ściśle współpracujemy z Globalnym Centrum Referencyjnym ds. nauczania Pierwszej Pomocy, nasze szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami ustalanymi przez Europejską Radę Resuscytacji oraz Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Korzystamy również z doświadczeń i metod nauczania stosowanych w innych Stowarzyszeniach Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Kurs podstawowy pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża został wyróżniony certyfikatem zgodności z wytycznymi pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca za wysoki standard prowadzenia zajęć oraz doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

Kursy dla osób indywidualnych

Każdy kurs organizowany przez Polski Czerwony Krzyż składa się z dwóch części: teoretycznej
i praktycznej.

Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, które odbywają się zarówno na pozorantach, jak
i na fantomach. Instruktorzy inscenizują różne wypadki (tzw. pozoracje) przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji oraz rekwizytów. Pozoracje mają na celu oswojenie uczestników kursów
z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości.

Staramy się, aby każdy uczestnik szkoleń miał poczucie, że umiejętności, które zdobył na szkoleniu pozwolą mu na komfortowe działanie w sytuacji kryzysowej.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości szkolenia oferujemy:

 • szkolenie przeprowadzane przez profesjonalnych instruktorów Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • 2 manekiny (fantomy),
 • zeszyty ćwiczeń dla każdego uczestnika,
 • sprzęt do pozoracji,
 • koce, aby każdy z uczestników szkolenia mógł komfortowo ćwiczyć.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających uprawnienia do wydawania zaświadczeń z certyfikatem zgodności ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Kursanci po pomyślnym ukończeniu kursu, otrzymują dwujęzyczne zaświadczenia, które są ważne 2 lata.

Kursy dla firm i instytucji

Dla przedstawicieli dużych firm i instytucji przygotowaliśmy ofertę kursów, na których Państwa pracownicy zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Jesteśmy świadomi, że każda firma ma indywidualne potrzeby i specyfikę działalności, dlatego
w przypadku kursów realizowanych dla dużej ilości grup jesteśmy w stanie opracować program szkolenia dostosowany do konkretnych potrzeb.

Kursy mogą odbyć się w oddziałach Polskiego Czerwonego Krzyża lub w siedzibie Państwa firmy bądź instytucji.

Kurs Elementarny 5 godzin

Kurs elementarny jest popularny ze względu na swoją zwartą formę oraz niewysoki koszt.
Jest to najkrótszy kurs oferowany przez Polski Czerwony Krzyż.

Każdy z uczestników w trakcie kursu wykonuje ćwiczenia, które są warunkiem ukończenia kursu
z wynikiem pozytywnym. Uczestnicy kursu otrzymują dwujęzyczne, imienne zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.

Obecnie tą formę szkolenia wybiera wiele firm i instytucji, które pragną, aby ich pracownicy zdobyli umiejętności niezbędne do ratowania ludzkiego życia.

Program kursu elementarnego:

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności  życiowych.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 5. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
  i oparzeń.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych
  urazów.

Zalety kursu:

 • krótka forma tylko 5 godzin dydaktycznych
  (3,5 zegarowych)
 • ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania z osobą nie przytomną.
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu
 • możliwość zobaczenia pozorowanych urazów.

Kurs przeznaczony dla grup do 30 osób.

Kurs Bazowy 8 godzin

Kurs przeznaczony dla grup zorganizowanych w zakładach pracy w których nie ma możliwości przeprowadzenia kursu 16 godzinnego, jednakże kurs 5 godzinny jest nie wystarczający. Szczególnie polecamy choć nie tylko, jako powtórzeniowy dla osób które uczestniczyły
w przeszłości w kursach pierwszej pomocy.

Kurs jest realizowany w ciągu jednego dnia. Każdy z uczestników szkolenia ma obowiązek co najmniej 4 krotny w sposób praktyczny przećwiczyć wiedzę, którą wcześniej przedstawił instruktor. Zakres zachorowań i urazów jest bardzo szeroko omawiany.

Instruktorzy przygotowują również pozoracje, które wybrane osoby na szkoleniu mają „ratować”, tak aby jeszcze lepiej ugruntować wiedzę.

Program kursu bazowego:

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia.
 5. Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
 6. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
  i oparzeń.
 7. Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych,
  oraz urazów głowy i kręgosłupa.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów

Zalety kursu:

 • kompaktowa forma 8 godzin dydaktycznych
  (6 godziny zegarowych)
 • ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania
  z osobą nie przytomną.
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu.
 • bardzo szeroko omawawiane zachorowania
  oraz urazy.
 • możliwość zobaczenia oraz przećwiczenia postępowania z pozorowanymi urazami.

Kurs przeznaczony dla grup do 20 osób.

Kurs Podstawowy 16 godzin

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości (np. nauczyciele PO, pielęgniarki, lekarze).

Składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych – omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom, w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać.

Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach (badanie poszkodowanego, układanie
w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków i unieruchamianie), jak i na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia – resuscytacja krążeniowo-oddechowa).

Osoby po pozytywnym zaliczeniu kursu otrzymują zaświadczenie honorowane w Unii Europejskiej. Kurs ten jest certyfikowany przez Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy.

Program kursu podstawowego:

 1. Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne.
 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 3. Etapy udzielania pierwszej pomocy.
 4. Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 5. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 6. Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy.
 7. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej.
 8. Wezwanie pomocy.
 9. Postępowanie w przypadku braku oddechu – Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 10. Postępowanie w przypadku: omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej, udaru mózgu.
 11. Postępowanie w przypadku ran i krwotoków; zmiażdżeń i amputacji.
 12. Postępowanie w przypadku wstrząsu.
 13. Postępowanie w przypadku oparzeń.
 14. Postępowanie w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć.
 15. Zasady ewakuacji poszkodowanego.
 16. Postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa i głowy.
 17. Apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.

Zalety kursu:

 • komfortowa dwu dniowa forma szkolenia 16 godzin dydaktycznych (12 godzin zegarowych)
 • trzykrotnie powtarzane modułu ćwiczeń dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania
  z osobą nie przytomną.
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu, z certyfikatem Globalnego Centrum Referencyjnego ds. Nauczania Pierwszej Pomocy. Zaświadczenie ważne 2 lata.
 • szkolenie trwa 2 dni co pozwala na ugruntowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości w trakcie drugiego dnia szkolenia.
 • możliwość zobaczenia oraz przećwiczenia postępowania z pozorowanymi urazami.
 • tematy dotyczące zachorowań i urazów są omawiane bardzo szczegółowo.

Kurs przeznaczony dla grup do 10 osób (istnieje możliwość zwiększenia grupy szkoleniowej do 15 osób).

Skorzystaj z profesjonalnych kursów w PCK! Naucz się ratować życie.

Telefon: 58 323 41 26

Mail: gdansk@pck.pl