Edukacja dla Zdrowia

OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Olimpiada zdrowego stylu życia, Olimpiada promocji zdrowego trybu życia, Polski Czerwony Krzyż, PCK Pomorze, pck.pomorze.pl

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, rejonowy, okręgowy oraz centralny.

PROGRAM „DZIEL SIĘ UŚMIECHEM”

Podręcznik dla kl. 1-3
Dziel się uśmiechem, higiena, zdrowie,, Polski Czerwony Krzyż, PCK Pomorze, pck.pomorze.pl
Podręcznik dla kl. 4-6

Program „Dziel się Uśmiechem”
Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska wraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem”.

PROGRAM „DROGOWE ABC”

Drogowe ABC, edukacja, dzieci, młodzież, prawo ruchu drogowego, Polski Czerwony Krzyż, PCK Pomorze, pck.pomorze.pl

Drogowe ABC to program edukacyjny adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Wspólnie z naszym partnerem firmą Circle K chcemy nauczyć najmłodsze pokolenie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Każdego dnia ponad 80% dzieci, które uczęszczają do szkół i przedszkoli musi przejść przez jezdnie w drodze do lub z domu. Według badania „Bezpieczne dziecko na drodze” * 81% dzieci musi przechodzić przez przejścia dla pieszych bez świateł. 68 % z nich przemieszcza się jeszcze przed świtem lub po zmroku. Ponad 60 % dzieci musi zejść na jezdnię z uwagi na brak chodnika lub utrudnienia dla pieszych, a 65 %  przechodzi przez jezdnię w miejscu, gdzie nie ma przejścia dla pieszych, co stanowi duże zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.