Dzieci

Dla naszych najmłodszych również mamy ofertę edukacyjną.

Klub Wiewiórka PCK, Szkolne Koło PCK, Polski Czerwony Krzyż Pomorze pck.pomorze.pl

Dla najmłodszych dzieci zaczynamy od Klubu Wiewiórka, gdzie nasze działania koncentrują się wokół zdrowia, w tym dbania o ząbki.

Starszym dzieciom proponujemy udział w Szkolnych Kołach PCK.

Prowadzimy też, oparte na zabawie zajęcia z podstaw Pierwszej Pomocy. Bardzo zachęcamy do uczenia młodszych dzieci Pierwszej Pomocy, bo w tym wieku dzieci uczą się przez zabawę błyskawicznie i nie tylko będą w stanie właściwie wezwać pomoc, jeśli już teraz zajdzie taka potrzeba i nigdy nie spróbują udzielać pomocy w sposób, który mógłby im zagrozić, ale też pozyskają wiedzę, która zaprocentuje w ich dorosłym życiu na kolejnych kursach pierwszej pomocy.

Dzieci w PCK, PCK Pomorze, Polski Czerwony Krzyż pck.pomorze.pl

Dla dzieci mamy również dedykowane programy edukacyjne jak Dziel się Uśmiechem , dotyczący higieny jamy ustnej oraz Drogowe ABC uczące prawidłowego zachowania na jezdni.

Organizujemy imprezy i festyny dla najmłodszych. Rozdajemy zabawki i książeczki w szpitalach. Ogłaszamy konkursy rysunku o tematyce PCK.

Do udziału w aktywnościach PCK zapraszamy zarówno dzieci jak i rodziców!

Dzieci w PCK, Polski Czerwony Krzyż, edukacja, pomoc, PCK Pomorze pck.pomorze.pl