Szkolenia Sióstr PCK

Szkolenie Sióstr PCK to profesjonalne szkolenie osób starszych, chorych i zależnych organizowane przez Polski Czerwony Krzyż.

Szkolimy według najnowszej wiedzy medycznej, a podczas szkolenia kładziemy szczególny nacisk na ćwiczenia.

Kurs prowadzony jest przez wysokowykwalifikowaną kadrę i obejmuje następujący zakres tematyczny:

Program ramowy kursu Sióstr PCK

DZIAŁ TEMAT WYKŁAD
GODZ.
ĆWICZENIA
GODZ.
RAZEM GODZ.
I Pierwsza pomoc 10,00 2,00 12,00
II Zawód siostra PCK
BHP Gospodarstwa domowego, prace
porządkowe
2,00 6,00 8,00
III Organizacja pracy opiekuna 1,00 6,00 7,00
IV Planowanie i dokumentowanie pracy
z podopiecznym
1,00 2,00 3,00
V Anatomia z fizjologią 3,00 2,00 5,00
VI Farmakoterapia 1,00 1,00 2,00
VII Zagadnienia psychologiczne 2,00 4,00 6,00
VIII Komunikowanie się
z podopiecznymi i ich rodziną
2,00 4,00 6,00
IX Choroby wieku starczego 2,00 5,00 7,00
X Pielęgnowanie osób starszych i chorych 3,00 8,00 11,00
XI Opieka nad chorymi niepełnosprawnymi 4,00 16,00 20,00
XII Odżywianie 3,00 8,00 11,00
XIII Higiena życia 3,00 6,00 9,00
XIV Mobilność 2,00 5,00 7,00
XV System opieki socjalnej i społecznej,
Instytucje i grupy zawodowe
świadczące opiekę medyczną etc.
1,00 5,00 6,00
XVI Egzamin końcowy 4,00 2,00 6,00
Ogółem : 82,00 126,00

W ramach kursu Sióstr PCK przeprowadzamy również Podstawowy kurs Pierwszej Pomocy PCK, który trwa 16 godzin lekcyjnych i zakończony jest uzyskaniem certyfikatu Globalnego Centrum Referencyjnego ds. Nauczania Pierwszej Pomocy. (Więcej o kursach Pierwszej Pomocy PCK – TUTAJ.)

Kursy Pierwszej Pomocy PCK, 16-to godzinne PCK, Polski Czerwony Krzyż Pomorze, szkolenia Sióstr PCK, usługi opiekuńcze, Gdańsk pck.pomorze.pl
Zapraszamy na profesjonalne kursy PCK osoby szukające pracy jako opiekun osób starszych, chorych oraz zależnych, opiekunki i opiekunów chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz członków rodzin samodzielnie zapewniających opiekę zależnym bliskim.

Szkolenia w Polskim Czerwonym Krzyżu to gwarancja jakości przekazywanej wiedzy!