Krzewienie idei Czerwonego Krzyża

Czerwony Krzyż to nie jedynie działanie. To przede wszystkim idee naszego założyciela Henri Dunanta, które stanowią szczególną podstawę dla podejmowanych przez nas działań.

               

               

Te Idee to równość wszystkich ludzi bez rozróżniania na rasę, płeć, poglądy polityczne, religię czy orientację seksualną. Łączenie zamiast dzielenia, współpraca zamiast rywalizacji, działanie dla wspólnego dobra i dla innego człowieka, zamiast wyłącznie dla własnego interesu. To poszanowanie ludzkiej godności, równe prawo w dostępie do edukacji i propagowanie idei pokoju miedzy narodami. To wiara w to, że cierpienie drugiego człowieka, nie jest tylko jego sprawą, ale również moją odpowiedzialnością i pragnieniem, aby mu pomóc.

Idee Czerwonego Krzyża od 160 lat łączą ludzi w prawie 200 krajach świata. W krajach o różnej historii, kulturze, religii i różnym poziomie życia. Łączą ludzi o różnym wykształceniu, statusie społecznym i rodzinnym, wieku, preferencji seksualnej czy rasie.

To najlepiej pokazuje jak my ludzie ogromnie potrzebujemy takich idei. Jaka wielka jest wśród ludzi potrzeba bycia częścią większej całości, a nie jedynie oderwanym elektronem skupionym wyłącznie na sobie. Jak silne jest pragnienie bycia częścią wspólnoty, która dba o siebie nawzajem i pomaga wszystkim wokół, i łączy zamiast dzielić.

I tym właśnie jest Czerwony Krzyż.

Bo Czerwony Krzyż narodził się z cierpienia wojny po bitwie pod Solferino i jego misją jest zmniejszanie ludzkiego cierpienia.

Wojna, Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, PCK Pomorze, pck.pomorze.pl

Jedną z największych tragedii i przyczyn cierpienia całych narodów, pojedynczych jednostek i rodzin są wojny. A wojna bierze się z podziałów: z nienawiści, braku empatii i braku wiedzy. I aby do niej znów nie dopuścić, uczymy tolerancji, poszanowania drugiego człowieka i wspólnoty. Pokazujemy, że ludzie są tacy sami jak my, bez względu na kolor ich skóry, płeć i narodowość zapisaną w paszporcie. Drugi człowiek to nie wróg, to sąsiad, a może kiedyś i przyjaciel. Szanujmy go, bo jest tego wart, tak jak jesteśmy my. Pomóżmy jemu, a jeśli zbudujemy dobre społeczeństwo, to gdy my będziemy potrzebowali pomocy, ktoś pomoże nam.

Poszanowanie godności drugiego człowieka, zapobiega nie tylko cierpieniu wojny, ale wielu rodzajom cierpienia. Bo tych samych powodów – podziałów, braku empatii i szacunku dla godności drugiego człowieka, cierpi też dziecko dręczone w szkole przez rówieśników, bo pochodzi z niezamożnej rodziny, dziewczyna, której nie stać na markowe ubrania, ktoś kto ma inny kolor skóry niż rówieśnicy albo inną orientację seksualną.

Dlatego edukujemy. Krzewimy idee Henri Dunanta, idee Ruchu Czerwonego Krzyża czyli zasady szacunku dla drugiego człowieka, empatii, chęć pomocy. Bo cierpienie drugiego człowieka bardzo często zaczyna się właśnie od ich braku. A naszą misją jest zapobieganie cierpieniu.

Polski Czerwony Krzyż, PCK Pomorze, pck.pomorze.pl

7 zasad Czerwonego Krzyża