Szkolenia z Pierwszej Pomocy PCK

Szkolenie Pierwszej Pomocy, Polski Czerwony Krzyż, Pomorze, PCK pck.pomorze.pl

Tradycja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy sięga początków istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża tj. roku 1919. 

Jesteśmy najbardziej doświadczoną instytucją szkoleniową na rynku, nasze kursy są prowadzone w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną, a nasza praktyka szkoleniowa spełnia standardy międzynarodowe, czego dowodem są honorowane na całym świecie wystawiane przez nas certyfikaty.

Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania oraz uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia – to jedno  z najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Nasi instruktorzy szkolą w całej Polsce osoby w różnym wieku i z różnych grup zawodowych.

 • Prowadzimy szkolenia pierwszej pomocy dla instytucji publicznych, firm oraz osób prywatnych. Szkolimy m.in. nauczycieli, pracowników biur, pracowników produkcyjnych, opiekunki osób starszych, a także żołnierzy wyjeżdżających na misje poza granice kraju. Wszyscy nasi kursanci przechodzą szkolenia, po których ukończeniu potrafią właściwie zareagować w najtrudniejszych sytuacjach.
 • Ściśle współpracujemy z Europejskim Centrum Referencyjnym ds. nauczania Pierwszej Pomocy,  a nasze szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami ustalanymi przez Europejską Radę Resuscytacji oraz Międzynarodową Federację Czerwonego Krzyża. Współpracujemy także z Global Road Safety Partnership w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
 • Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych najmłodszych. Prowadzimy programy takie jak: „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy” oraz “Ratowniczek”, podczas których uczymy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdego roku organizujemy także Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, obejmujące swym zasięgiem setki szkół i tysiące młodych ludzi.

Wszystkie nasze działania mają jeden cel:

UCHRONIĆ LUDZKIE ZDROWIE I ŻYCIE, NIE POZWOLIĆ, ABY NIEWIEDZA I BEZRADNOŚĆ BYŁY POWODEM LUDZKICH CIERPIEŃ I TRAGEDII!

Nie czekaj! Skorzystaj z profesjonalnych szkoleń PCK już dziś!

Szkolenia Pierwszej Pomocy, Polski Czerwony Krzyż, Pomorze, PCK pck.pomorze.pl
Szkolenia Pierwszej Pomocy, Polski Czerwony Krzyż, Pomorze, PCK pck.pomorze.pl
Szkolenie Pierwszej Pomocy, Polski Czerwony Krzyż, Pomorze, PCK pck.pomorze.pl

Dlaczego szkolenia pierwszej pomocy?

Wszyscy powinniśmy umieć udzielić pierwszej pomocy bez względu na to, czy jesteśmy zobowiązani zawodowo do zdobycia takich umiejętności, czy robimy to tylko dla siebie i swojej rodziny. Dzięki znajomości zasad pierwszej pomocy, zarówno my sami, jak ludzie wokół nas będą mogli czuć pewnie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.  

Dlaczego szkolenia pierwszej pomocy w PCK?

Dysponujemy programami indywidualnie dostosowanymi do Państwa potrzeb. Materiały wykorzystywane przez nas do prowadzenia szkoleń, powstały we współpracy z najlepszymi specjalistami w Polsce i Unii Europejskiej. Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK dysponują szerokim pakietem edukacyjnym: podręcznik, tablice poglądowe, zeszyty do ćwiczeń, fantomy, zestawy do pozorowania ran, materiały opatrunkowe, filmy, folie. Znajomość aktualnych przepisów i regulacji prawnych dotyczących życia i zdrowia pozwala nam na prowadzenie szkoleń na najwyższym poziomie, bez względu na wiek i zawód uczestników. Mamy najdłuższe doświadczenie na rynku w realizacji takich szkoleń. Nasi instruktorzy pracują pod stałą kontrolą merytoryczną koordynatorów: okręgowego i krajowego PCK, dzięki czemu nasze szkolenia zawsze są najwyższej jakości, a jako część ogólnoświatowej organizacji Czerwonego Krzyża, prowadzimy współpracę międzynarodową w zakresie dbania o najwyższe standardy prowadzenia szkoleń pierwszej pomocy.

Dlaczego szkolenie BHP to za mało?

Każdy z nas, dla dobra własnego, naszych bliskich, współpracowników i innych osób, powinien umieć właściwie zareagować w chwili zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu. Większość wypadków powoduje tylko nieznaczne obrażenia, ale zdarza się, że szybka reakcja decyduje o życiu lub śmierci. A tego, jak radzić sobie w tak trudnych chwilach nie nauczycie się Państwo na szkoleniu BHP. 

Praktycznych umiejętności nauczą Was dopiero Instruktorzy Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, podczas dedykowanego, spełniającego najwyższe standardy, szkolenia!

Co zyska po ukończeniu szkolenia pracownik / pracodawca?

 Pracownik poprzez nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy zyska poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie, w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 

 Pracodawca, dzięki przeszkoleniu swoich pracowników, zminimalizuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz wzmocni system pierwszej pomocy, do którego zapewnienia w zakładzie jest zobowiązany, a tym samym zmniejszy koszty związane z funkcjonowaniem firmy.

Kadra szkoląca PCK
 • Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK to świetnie wyszkolona i doświadczona kadra dydaktyczna. 
 • Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK co dwa lata są poddawani weryfikacji przez Europejskie Centrum Pierwszej Pomocy. 
 • Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK są do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju. 

Nasi instruktorzy mogą poprowadzić szkolenia zarówno w placówkach terenowych Polskiego Czerwonego Krzyża w całym kraju, jak i w siedzibie zamawiającego!

 • Instruktorzy PCK posiadają uprawnienia do wydawania zaświadczeń z certyfikatem zgodności ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowiązującymi w Unii Europejskiej.
 • Instruktorzy PCK wykorzystują podczas zajęć nowoczesną bazę sprzętową w całym kraju  np. fantomy renomowanych firm i profesjonalne środki do charakteryzacji.
 • Instruktorzy PCK szkolą rocznie około 50 tysięcy osób.  

UWAGA! Po kursie Podstawowym wydajemy zaświadczenia z certyfikatem European Reference Centre for First Aid Education o ukończeniu kursu. Zaświadczenia te są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej!

ZAPRASZAMY do PCK!

Kurs Elementarny 5-cio godzinny

Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych ( 4 godzin zegarowych)  i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Organizowany jest zwykle w grupach liczących do 20 osób. Istnieje możliwość powiększenia grupy do 30 osób.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Program kursu 5-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy  Ocena stanu poszkodowanego.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
 • Opatrywanie ran i krwotoków.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji i przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • Zeszyt ćwiczeń, który będzie uzupełniany podczas zajęć – dla każdego uczestnika szkolenia.
 • Ćwiczenia na fantomach renomowanych firm Leardal® lub Ambu®.
 • Wykonanie charakteryzacji urazów przy pomocy profesjonalnych środków do charakteryzacji.
 • Kieszonkową instrukcję pierwszej pomocy – repetytorium udzielania pierwszej pomocy dla każdego uczestnika kursu przeznaczoną do noszenia zawsze przy sobie.
 • Cztery moduły ćwiczeń indywidualnych – każdy z uczestników w trakcie kursu po wykładzie i prezentacji przez instruktora ćwiczy umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Na ćwiczenia na kursie przeznaczamy ponad połowę jego czasu co gwarantuje zdobycie przez uczestników realnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy

 Obecność dwóch instruktorów – gwarantuje możliwość indywidualnego wykonywania ćwiczeń pod nadzorem instruktora. 

Kurs Bazowy 8-mio godzinny

Kurs przeznaczony dla grup zorganizowanych w zakładach pracy.

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych ( 6 godzin zegarowych) i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Organizowany jest w grupach liczących do 20 osób. 

Wszyscy         uczestnicy       szkolenia        otrzymują        zaświadczenia            o          ukończeniu     kursu.

Program kursu 8-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy  
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
 • Postępowanie w przypadku urazów.  Opatrywanie ran i krwotoków.
 • Zasady ewakuacji poszkodowanego
 • Postępowanie w przypadku urazów głowy i kręgosłupa

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 •  Ćwiczenia na fantomach renomowanych firm Leardal® lub Ambu®.
 •  Wykonanie charakteryzacji urazów przy pomocy profesjonalnych środków do charakteryzacji.
 •  Kieszonkową instrukcję pierwszej pomocy – repetytorium udzielania pierwszej pomocy dla każdego uczestnika kursu przeznaczoną do noszenia zawsze przy sobie.
 •  Cztery moduły ćwiczeń indywidualnych – każdy z uczestników w trakcie kursu po wykładzie i prezentacji przez instruktora ćwiczy umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Na ćwiczenia na kursie przeznaczamy ponad połowę jego czasu co gwarantuje zdobycie przez uczestników realnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Obecność dwóch instruktorów – gwarantuje możliwość indywidualnego wykonywania ćwiczeń pod nadzorem instruktora. 

Kurs Podstawowy 16-to godzinny

Szkolenie Pierwszej Pomocy, Polski Czerwony Krzyż, Pomorze, PCK pck.pomorze.pl
Podstawowy kurs Pierwszej Pomocy PCK trwa 16 godzin lekcyjnych i posiada certyfikat Globalnego Centrum Referencyjnego
ds. Nauczania Pierwszej Pomocy

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości  (np. nauczyciele PO, pielęgniarki, lekarze).

Kurs trwa 16 godzin dydaktycznych (12 godzin zegarowych).

Składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych – omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom, w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać. 

Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach (badanie poszkodowanego, układanie w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków i unieruchamianie), jak i na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia – resuscytacja krążeniowo-oddechowa). 

Osoby po pozytywnym zaliczeniu kursu otrzymują zaświadczenie honorowane w całej Unii Europejskiej. Kurs ten jest dodatkowo certyfikowany przez Europejskie Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy. 

Program kursu 16-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 • Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
 • Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
 • Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych, oraz urazów głowy i kręgosłupa.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • Zeszyt ćwiczeń, który będzie uzupełniany podczas zajęć – dla każdego uczestnika szkolenia.
 • Ćwiczenia na fantomach renomowanych firm Leardal® lub Ambu®.
 • Wykonanie     charakteryzacji           urazów            przy     pomocy           profesjonalnych środków  do charakteryzacji.
 •  Kieszonkową instrukcję pierwszej pomocy – repetytorium udzielania pierwszej pomocy dla każdego uczestnika kursu przeznaczoną do noszenia zawsze przy sobie.
 •  Cztery moduły ćwiczeń indywidualnych – każdy z uczestników w trakcie kursu po wykładzie i prezentacji przez instruktora ćwiczy umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Na ćwiczenia na kursie przeznaczamy ponad połowę jego czasu co gwarantuje zdobycie przez uczestników realnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • Dwukrotne powtórzenie modułów ćwiczeń indywidualnych. 

Obecność dwóch instruktorów – gwarantuje możliwość indywidualnego wykonywania ćwiczeń pod nadzorem instruktora. 

Kurs przeznaczony dla grup do 10 osób (istnieje możliwość zwiększenia grupy szkoleniowej do 15 osób).

.

Skorzystaj z profesjonalnych kursów w PCK! Naucz się ratować życie.